Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden worden ter kennis van de koper gebracht via de website van Morning Cycles.

Deze versie is bijgewerkt tot 28/05/2024.

Algemene informatie & bedrijfsgegevens

Morning Cycles Het doel van SRL is de ontwikkeling van het gebruik van fietsen voor mobiliteit en welzijn, zowel vanuit een utilitair als een recreatief perspectief, zowel voor particulieren als voor openbare en particuliere bedrijven. 

Morning Cycles verkoopt fietsen en accessoires en biedt diensten aan fietsers en bedrijven. Morning Cycles organiseert ook bijeenkomsten en sportieve en culturele evenementen omtrent fietsen. Morning Cycles geeft ook technisch advies en opleidingen.

Morning Cycles , opgericht in oktober 2018, wordt beheerd door Jean-Philippe Gerkens, François de Gaultier, François Moens en Baptiste Buxant.

De maatschappelijke zetel is gevestigd op Charbo-laan 79, 1030 Schaarbeek.

Morning Cycles heeft vier operationele eenheden die open zijn voor het publiek:

 • Titiaanstraat 2, 1000 Brussel
 • Kunstlaan 12, 1000 Brussel
 • rue des Brasseurs 100, 5000 Namen
 • rue des Sports 1, 1348 Louvain-la-Neuve

E-mailadres voor alle contacten, inclusief klantenservice: hello@morningcycles.com
Telefoonnummer: +32 2 721 30 07
Bedrijfsnummer: BE 0712.592.088

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van onze producten

Deze voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen de particuliere of professionele klant - u - en Morning Cycles - wij.

Wij bieden onze producten en diensten aan in de winkel of bij u thuis. Wij beantwoorden ook uw vragen per telefoon of e-mail. 

Er is geen online verkoop.

Voorwaarden voor de verkoop van fietsen

Let op: door bevoorradingsproblemen in een internationale context van zeer grote aanvraag, is de fietsmarkt momenteel instabiel en gespannen. Daarom moeten wij u helaas meedelen dat wij de levertijd en de verkoopprijs van de bestelde fietsen en accessoires niet kunnen garanderen.
De volgende regel geldt voor alle bestellingen:
Wij hanteren altijd de adviesprijs van de fabrikant op het moment van levering. Als bij het plaatsen van een bestelling de adviesprijs van de fabrikant tussen de besteldatum en de leveringsdatum stijgt, aanvaardt u onvoorwaardelijk een verhoging tot 10% van de geadverteerde prijs. Indien de verhoging van de aanbevolen prijs meer dan 10% bedraagt tussen het moment van uw bestelling en de levering, kunt u de nieuwe prijs aanvaarden of uw bestelling zonder compensatie intrekken.

Bestellen en verkopen

Wanneer u een fiets bestelt, vragen wij u een aanbetaling te doen. Het bedrag van de aanbetaling staat vermeld op de bestelbon die u ontvangt. Deze bedraagt meestal 50% van de aankoopprijs. Via de aanbetaling wordt uw bestelling definitief en kan deze niet worden teruggetrokken. 

Het bestelformulier bevat de volgende informatie

 • het model van de fiets en de grootte ervan
 • zijn belangrijkste specificaties (kleur, transmissie, motor)
 • de gekozen accessoires
 • de verkoopprijs
 • de geschatte levertijd

Leveringstermijn

Een leveringstermijn van drie maanden na de bestelling wordt als normaal beschouwd, een termijn van zes maanden komt vaak voor. De op de bestelbon vermelde leveringstermijn is strikt indicatief, en komt overeen met de informatie die ons verstrekt werd door de leverancier.

Wij zullen u regelmatig informeren over eventuele wijzigingen in de levertijd.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen op het bestelformulier, kunt u bestellingen die niet binnen 6 maanden na betaling van het voorschot zijn uitgevoerd, annuleren. In dat geval betalen wij uw voorschot volledig terug. Deze clausule geldt alleen voor standaardfietsen, met uitzondering van fietsen die op maat zijn gemaakt.

Bij overschrijding van de levertijd is geen schadevergoeding verschuldigd.

Verkoopprijs

De overeengekomen prijs staat vermeld op de bestelbon.

Het kan gebeuren dat de prijs stijgt om externe redenen waarop wij geen invloed hebben. Wij hanteren namelijk strikt de officiële, door de fabrikanten aanbevolen prijzen. Wanneer deze prijzen stijgen, berekenen wij deze stijging door in de verkoopprijs, ongeacht de bij de bestelling vastgestelde prijs.

Een verhoging van 10% van de definitieve prijs leidt niet tot annulering van uw bestelling. Bij een stijging van meer dan 10% kunt u ervoor kiezen uw bestelling kosteloos terug te trekken.

Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor deze prijsschommelingen die verband houden met de fietsmarkt. De referentieprijzen zijn de prijzen die de fabrikant op zijn website vermeldt op het moment van levering.

Garanties

Voor alle nieuwe fietsen die wij verkopen geldt een wettelijke conformiteitsgarantie van twee jaar. Deze garantie is één jaar op gebruikte fietsen, onderdelen of accessoires. 

Deze wettelijke garantie geldt niet voor onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals remblokken, banden, ketting, cassette en kabel. Elke garantie vervalt in geval van verkeerd gebruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud van uw kant, alsmede in geval van normale slijtage of ongeval. Ook technische ingrepen aan de fiets door een niet-gekwalificeerd persoon of wijzigingen aan de fiets die niet in overeenstemming zijn met de voorschriften kunnen de garantie in gevaar brengen.

Op verzoek sturen wij u de gebruiksaanwijzing van de fiets of een link om er toegang toe te krijgen. 

Naast deze wettelijke garantie bieden sommige fabrikanten uitgebreide garanties, met name op frames. Deze uitgebreide garanties staan vermeld op de website van de fabrikant of op de factuur die wij u toesturen. Bij gebreke van een dergelijke vermelding geldt de wettelijke garantie van het gemene recht. Het product onder garantie wordt naar keuze van de fabrikant omgeruild of gerepareerd. 

In andere gevallen kunt u zelf een extra garantieverlenging afsluiten door uw fiets te registreren op de website van de fabrikant. U wordt in de winkel bij aankoop op deze mogelijkheid gewezen, maar het is uw verantwoordelijkheid om het af te sluiten.

U bent verplicht eventuele gebreken onmiddellijk aan ons te melden en u te onthouden van elk gebruik dat deze gebreken zou kunnen verergeren of uw veiligheid of die van anderen in gevaar zou kunnen brengen. 

Aansprakelijkheid voor materiële schade en persoonlijk letsel in verband met het gebruik van de fiets

De fietsen die wij aanbieden worden zorgvuldig geassembleerd door gekwalificeerde technici. Ze zijn perfect aangepast aan het gebruik waarvoor ze zijn ontworpen. Het is echter aan u om u aan u om de specifieke toepassing van uw fiets in acht te nemen: respect voor het aanbevolen laadvermogen en de aanbevolen snelheid, alsook voor het gebruiksterrein. Wij zijn verzekerd voor schade die voortvloeit uit onze verantwoordelijkheid. U wordt verzocht de integriteit en de goede werking van uw fiets voor elke rit te controleren. U moet met name de veiligheidscomponenten controleren, zoals de stuurinrichting, het versnellingssysteem, de remmen en de verlichting.

Het is uw verantwoordelijkheid om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele storingen voordat u vertrekt.

Voorwaarden voor het huren en uitlenen van fietsen

Morning Cycles verhuurt of leent af en toe fietsen uit.

Wanneer een fiets aan u wordt uitgeleend of verhuurd, controleert u bij ons of deze in goede staat verkeert. U hebt de mogelijkheid om de fiets te testen voordat u tekent voor de huur of de lening.

Morning Cycles verbindt zich ertoe u fietsen in goede staat te leveren, binnen de grenzen van het specifieke gebruik waarvoor zij zijn ontworpen.

In geval van diefstal, ongeacht de omstandigheden, bent u aansprakelijk voor 50% van de cataloguswaarde van de fiets. In geval van schade bent u volledig verantwoordelijk voor de kosten van reparatie van de fiets, of het nu uw schuld of die van een derde partij is. U bent verplicht elke schade die tijdens het gebruik ontstaat te melden.

Morning Cycles biedt geen pechhulp. In geval van schade ontstaan tijdens de huur- of leenperiode (bijv. lekke band) bent u verplicht de fiets op eigen kracht terug te brengen naar Morning Cycles.

Voorwaarden voor de verkoop van andere artikelen

Naast fietsen biedt Morning Cycles ook andere artikelen aan zoals accessoires, onderdelen, drank, eten, boeken, enz.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt voor al deze goederen alleen bij normaal gebruik voor het aangegeven doel. In sommige gevallen biedt de fabrikant een extra commerciële garantie.

Wij besteden veel zorg aan de kwaliteit van de producten die wij voor u selecteren. In de meeste gevallen hebben wij reserveonderdelen beschikbaar om uw apparatuur te repareren. In geval van een defect dat onder de garantie valt, beslissen wij of wij het onderdeel of de accessoire repareren of vervangen.

Controleer uw uitrusting voor elke reis. Breng ons onmiddellijk op de hoogte van gebreken die u opmerkt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die het gevolg zijn van het gebruik van defecte apparatuur.

Verzekering

Op uw verzoek en voor uw rekening kan Morning Cycles bij ENRA een verzekering afsluiten tegen diefstal, schade of pech van uw fiets (voorwaarden hier beschikbaar).

In dit geval bent u de verzekeringnemer en betaalt u de premie rechtstreeks aan de maatschappij binnen enkele dagen na het afsluiten van de verzekering. Het kan gebeuren dat Morning Cycles besluit u het eerste jaar van uw ENRA-dekking aan te bieden. Zelfs in dit geval wordt de verzekeringsovereenkomst op uw naam gesloten.  

De verzekeringsmaatschappij communiceert uitsluitend per e-mail naar het adres dat u heeft opgegeven op Morning Cycles. Het is uw verantwoordelijkheid om ons te voorzien van een correct e-mailadres dat u regelmatig controleert.

Indien u de verzekeringsdocumenten van de verzekeringsmaatschappij niet binnen een week na levering van de fiets heeft ontvangen, is het absoluut noodzakelijk dat u ons hiervan op de hoogte stelt. Na deze periode kan Morning Cycles niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebrek aan dekking van uw fiets en de daaruit voortvloeiende schade.

Onze diensten

Advies en opleiding

Onze teams staan onder toezicht van gekwalificeerde ingenieurs en fietsmonteurs.

Onze medewerkers zijn altijd op de hoogte van de laatste technische ontwikkelingen in de sector.

Zoals elke sport houdt fietsen risico's in en wij zullen u zo goed mogelijk adviseren bij de keuze van uw fiets en accessoires, rekening houdend met de informatie die u ons verstrekt over uw gezondheidstoestand en de sport die u wilt beoefenen. Uiteindelijk moet u de controle houden over uw eigen fietsen en die van minderjarigen of derden voor wie u verantwoordelijk bent. U wordt geacht in staat te zijn de door u aangeschafte fietsen en apparatuur veilig te gebruiken. U bent ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen en minderjarigen die u rijdt.

Tijdens uitstapjes of evenementen georganiseerd door Morning Cycles blijft iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, veiligheid en respect voor dat van anderen. Morning Cycles is geen sportclub en sluit geen specifieke verzekering af voor deelnemers.

Reparaties en onderhoud

Wanneer u uw fiets aan ons toevertrouwt, beoordelen onze monteurs de reparaties die moeten worden uitgevoerd om de goede werking van uw fiets en uw veiligheid te garanderen.

Wij kunnen u geen precieze prijsopgave geven wanneer u uw fiets aflevert voor reparatie of onderhoud. Wanneer wij uw fiets ophalen, kan het zorgvuldige onderzoek van de onderdelen door de monteur immers bijkomende schade aan het licht brengen die onze tussenkomst vereist.

Morning CyclesDoor uw fiets aan ons toe te vertrouwen, aanvaardt u dat de operatie kosten met zich mee kan brengen die kunnen oplopen tot € 250 inclusief btw. Als dit bedrag niet voldoende is om onze kosten te dekken, nemen wij contact met u op om uw toestemming te verkrijgen. 

Morning Cycles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de oorspronkelijke staat van de haar toevertrouwde fietsen. Een oude of kwalitatief slechte fiets die goedkoop of tweedehands is gekocht, kan aanzienlijke reparatie- of onderhoudskosten met zich meebrengen. 

Met het oog op kwaliteit en veiligheid kan ons werk niet beperkt blijven tot één enkel onderdeel of systeem van uw fiets, aangezien alle elementen onderling afhankelijk zijn. Morning Cycles werkt nooit aan slechts één van de subsystemen van de fiets, maar beschouwt de fiets in zijn geheel met het oog op kwaliteit en veiligheid. Door uw fiets aan ons toe te vertrouwen, aanvaardt u volledig onze manier van werken en de kosten die dit met zich mee kan brengen. Wij verstrekken alleen offertes op aanvraag en in alle andere gevallen brengen wij u uitsluitend de tijd in rekening die onze technici besteden aan het herstellen van uw motorfiets tot een state of the art staat.

Morning Cycles behoudt zich het recht voor te weigeren te werken aan een fiets waarvan zij de uiteindelijke veiligheidstoestand niet kan garanderen. 

De factuur vermeldt post voor post de elementen die het gevraagde bedrag rechtvaardigen:

 • werktijden
 • beschrijving van de uitgevoerde taken
 • onderdelen en toebehoren
 • kleine onderdelen en schroeven
 • onderhoudsproducten

De verantwoordelijkheid en garanties van Morning Cycles en de garantie zijn beperkt tot deze interventies. Voor elke interventie of onderdeel dat niet op de factuur is vermeld, kunt u geen garantie of aanspraak maken. U bent verplicht de overeenstemming tussen de uitgevoerde handelingen en de bij de levering gefactureerde handelingen te controleren. Wij staan uiteraard tot uw dienst voor aanvullende interventie op punten die te wensen overlaten.